PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN (KDN) PENJARA SANDAKAN (K07033)

Kursus Kemahiran Ditawarkan

Lokasi

Alamat

PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN (KDN) PENJARA SANDAKAN (K07033)

Penjara Sandakanjabatan Penjaramalaysia, Peti Surat1469, 90716 Sandakan Sabah

089-663027/089-66586

089-663713

lo_sandakan@prison.gov.my

-

Melanggan