Pilihan Kerjaya

SEKTOR PENDIDIKAN & PERKHIDMATAN LATIHAN

SEKTOR PENDIDIKAN & PERKHIDMATAN LATIHAN

Bidang ini, ia akan melengkapkan anda dengan pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang membuat anda seorang guru yang berkesan atau jurulatih. Anda boleh menggunakan kemahiran anda untuk pelbagai bidang yang sesuai dengan minat dan pengkhususan anda.

Pengurusan Hal Ehwal Islam+
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
Diploma Insurans Islam
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
Ijazah Sarjana Muda Syariah Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Syariah
Ijazah Sarjana Usuluddin
Ijazah Sarjana Pengajaran Al-Quran
Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran
Ijazah Doktor Falsafah Bahasa Arab
Ijazah Doktor Falsafah Syariah
Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin
Ijazah Doktor Falsafah Kewangan dan Perbankan Islam
Kursus Asas Pengajian Islam
Pengajian Tahun Asas Bahasa Arab
Diploma Pengajian Islam Dengan Pendidikan
Diploma Perbankan Islam
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat
Diploma Perbankan Islam
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Syariah)
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat
Diploma Perbankan Islam
Diploma Syariah Dan Perundangan Islam
Diploma Pengajian Islam (Al-Quran Dan As-Sunnah)
Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Syariah)
Diploma Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam) Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat (PhD Islamiyyat)
Diploma Pengurusan & Pentadbiran Islam
Diploma Pengajian Islam Dengan Pembangunan Sumber Manusia
Diploma Undang-Undang dan Syariah
Diploma Syariah Islamiyyah
Diploma Usuluddin
Diploma Pengurusan Dan Pentadbiran Islam
Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia
Diploma Kewangan Syariah
Diploma Undang-undang dan Syariah
Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat
Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
Ijazah Sarjana Syariah
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab & Tamadun Islam
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah & Pengurusan
Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang
Diploma Pengurusan Kewangan Islam
Diploma Pengajian Media Islam
Diploma Pengurusan Muamalat
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia
Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Kolej Universiti Insaniah
Asasi Muamalah
Diploma in Islamic Banking
* Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini

Melanggan