Bidang Kerja

Akuakultur Air Tawar

Akuakultur Air Tawar

Akuakultur Air Tawar

Tahap tahap

AF-032-1
Operator Akuakultur
AF-032-2
Juruteknik Akuakultur (Ikan Hiasan)
AF-033-2
Juruteknik Akuakultur (Hatceri)
AF-031-2
Juruteknik Akuakultur (Ternakan Air Tawar)
AF-032-3
Penyelia Akuakultur (Ikan Hiasan)
AF-033-3
Penyelia Akuakultur (Hatceri)
AF-031-3
Penyelia Akuakultur (Ternakan Air Tawar)
AF-032-4
Eksekutif Akuakultur (Ikan Hiasan)
AF-033-4
Pengurusan Pengeluaran Benih Ikan Air Tawar
AF-031-4
Eksekutif Akuakultur Ternakan Air Tawar
AF-032-5
Pengurus Akuakultur (Ikan Hiasan)
AF-033-5
Pengurusan Pengeluaran Benih Ikan Air Tawar
AF-031-5
Pengurus Akuakultur Ternakan Air Tawar

Syarikat yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini

Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini

Melanggan