Bidang Kerja

Air-Conditioning & Mechanical Ventilation (Acmv) - Perpaipan

Air-Conditioning & Mechanical Ventilation (Acmv) - Perpaipan

Air-Conditioning & Mechanical Ventilation (Acmv) - Perpaipan

Tahap tahap

ACP1
Pembantu Pemasang Perpaipan ACMV
ACP2
Pemasang Perpaipan ACMV
ACS3
Penyelia ACMV (Perdagangan Berat)
Tiada
 
Tiada
 

Syarikat yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini

Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini

Melanggan