Bidang Kerja

Air-Conditioning & Mechanical Ventilation (Acmv) - Kediaman & Perdagangan Kecil

Air-Conditioning & Mechanical Ventilation (Acmv) - Kediaman & Perdagangan Kecil

Air-Conditioning & Mechanical Ventilation (Acmv) - Kediaman & Perdagangan Kecil

Tahap tahap

ACV1
Pembantu Pemasang ACMV (Kediaman & Perdagangan Kecil)
ACV2
Pemasang ACMV (Kediaman & Perdagangan Kecil)
ACV3
Penyelia ACMV (Kediaman & Perdagangan Kecil)
Tiada
 
Tiada
 

Syarikat yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini

Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini

Melanggan