Bidang Kerja

Pemasangan Badan Automobil

Pemasangan Badan Automobil

Pemasangan Badan Automobil

Tahap tahap

TP-411-1
Operator Pemasangan Badan Automobil
TP-411-2
Operator Kanan Pemasangan Badan Automobil
TP-411-3
Penyelia Pemasangan Badan Automobil
TP-410-4
Kawalan Pemasangan Automotif
TP-410-5
Pengurusan Pengeluaran Automotif

Syarikat yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini

Melanggan