Bidang Kerja

Pengeluaran Mikro Alga

Pengeluaran Mikro Alga

Pengeluaran Mikro Alga

Tahap tahap

Tiada
 
BT-045-2
Operasi Mikro Alga
BT-045-3
Pengkulturan Mikro Alga & Pengeluaran Bio Mass
BT-045-4
Pengurusan Pengkulturan Mikro Alga & Bio Mass
BT-045-5
Pembangunan Produk Berasaskan Mikro Alga & Pengurusan

Syarikat yang menawarkan program latihan boleh disenaraikan secara percuma di sini

Tiada Pusat Bertauliah pada masa ini

Melanggan