Kursus Akademik

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan 3+0 secara kerjasama dengan University of Wales, UK

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan 3+0 secara kerjasama dengan University of Wales, UK

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan 3+0 secara kerjasama dengan University of Wales, UK

Jenis Kursus


Kredit


Kod


Degree
120
A10598

Melanggan